PHẦN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG CÀY XU

TỔNG HỢP PHẦN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG

STT HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN PHẦN THƯỞNG
MÔ TẢ TIỀN XU TIỀN VẠN TINH NGỌC SỐ LẦN ĐIỀU KIỆN
1 PHONG LĂNG ĐỘ 12H, 22H

12H: 4 Boss

22H: 3 Boss

1000   200 Chỉ có tại Bến thuyền 1  
2 DÃ TẨU All Mốc 10 10   10 Tỷ EXP  

Dùng 10 xu hoàn thành nhanh nhiệm vu Dã tẩu.

Một ngày hoàn thành tối đa 40 nhiệm vụ

Mốc 20 20   15 Tỷ EXP  
Mốc 30 30   20 Tỷ EXP  
Mốc 40 40   25 Tỷ EXP  
3 VẬN TIÊU All

Phượng Tường bến tàu

196/172 - 232/172

10 1.000 2 3 lần/ ngày  
4 BOSS SÁT THỦ All Nhận Nhiệm vụ tại Nhiếp Thí Trần 5   1 8 boss/ ngày  
5 TÍN SỨ All

Nhận Nhiệm vụ tại Dịch quan

Thành Đô Nam hoặc Đại Lý Bắc

5 500 1 3 lần/ ngày  
6 VƯỢT ẢI 23H - 9H Mỗi ải 2     3 lần/ ngày  
Ải Cuối 50   20
10H - 22H Boss Mật Phòng 200   30
7 KIẾM GIA All Mỗi ải 5   1    
Boss Cuối 200   50    
8 VIÊM ĐẾ

8H25 ĐẾN 22H25

TRỪ 20H25

Mỗi ải 5       Đổi 20 mạng PK = 1 KNB
Qua 10 ải 50   10  
Boss Cuối 300   50  
9 BOSS ĐẠI HOÀNG KIM

TẤT CẢ CÁC GIỜ CHẴN

  50   10   Random 99,99% rớt Xu
10 BOSS KIẾM TIÊN LÝ BẠCH 12H30, 19H30 CHIẾN LONG ĐỘNG 7000   1000    
11 QUẢ HOÀNG KIM 12H30   50        
12 VẬN TIÊU BANG HỘI 20H - 20H30

BIỆN KINH 

196/207 - 188/220

8000   2000    
14 TỐNG KIM 11H - 23H 3.000 ĐIỂM 30        
6.000 ĐIỂM 70        
13H,  21H 10.000 ĐIỂM     50    

 

 

 

═══════════════

🌐 Trang Chủ: http://volamchiton.org/

🌐 Đăng Ký Tài Khoản S1 - Tương Dương: https://bit.ly/36NjYHK

🌐 Đăng Ký Tài Khoản S2 - Dương Châu: https://bit.ly/2NL6Xrh

🌐 FANPAGE: https://www.facebook.com/volamchitonVNG

🌐 TẢI GAME: https://bit.ly/3ph86oZ

✉ Gia hạn Tài khoản: Inbox m.me/volamchitonVNG (Không mất phí)

✉ Báo lỗi và hỗ trợ: Inbox m.me/volamchitonVNG

✉ Nạp thẻ tại: Inbox m.me/volamchitonVNG